….حوزه فعالیتی این شرکت….

حوزه  فعالیتی  شرکت  پویا  انرژی  جنوب  انجام  پروژه های  برقی  و  تأسیساتی  می باشد  و  با  توجه  به  در  اختیار  داشتن  نیروهای  متخصص  و  با  سابقه ، توانایی   مشاوره   و عیب یابی   و  رفع عیب  را  در  حوزه های   مختلف  و  وابسته   را   داراست  و همچنین علاوه  بر  تولیدات  درون  کارگاهی  به  عنوان  پیمانکار  درون  پروژه های  مختلف  حضور  دارد